ZoekBalk.nl de Vrije (Alternative) Media zoekmachine
ZoekBalk.nl

Zoekresultaten en links openen in een nieuw tabblad.


Maar je kan video's die we ophalen afspelen downloaden en de foto's bekijken zonder de pagina te verlaten!
Gebroken Resultaten en Links worden niet verwijdert zodat je kan zien hoeveel censuur er nu is!
Vind websites, video's, afbeeldingen en informatie die verbannen en/of gecensureerd zijn door MSM-reguliere media en andere zoekmachines

Meest gebruike zoektermen:
Bill Gates Fauci covid hoax Klaus Schwab Soros WEF WHO IOM Reiner Fuellmich Kary Mullis virus injection vaccine mRNA PCR Drosten Rockefeller Rothschild Great Reset NWO World Economic Forum MSM Moon Landing Cabal Elite Covaids AIDS Hugo Talks Farmers Boeren MAX IGAN TheCrowhouse Pfizer UFO Haarp Geoengineering Chemtrail klimaat lockdown CBDCZoekBalk.nl is niet afhankelijk van adverteerders dus ook geen reclame!

WAT IS DIT!

Dit is een onafhankelijke zoekmachine met een eigen database, hier vind je vrije (alternatieve) nieuwswebsites (Nederlands en Engels) die verbannen en/of gecensureerd zijn door MSM-reguliere media, Silicon Valley en EU-technocraten!
Onze crawler-bot scant alle links van websites die nuttige informatie voor ons hebben (dit is een geautomatiseerd proces) Sommige links op die websites bevatten mogelijk minder betrouwbare informatie, dus gebruik je gezond verstand!

De missie: bijdragen aan het redden van onze vrijheid door flink tegengas te geven en waarheidsvinding te bieden zonder omweg.
Wat je hier NIET vind zijn "gepushte trol-resultaten" die leugens en halve waarheden door je strot proberen te duwen.
Deze zoekmachine is ook NIET voor het vinden van webshops, bedrijven of producten hiervoor zetten wij later een andere zoekmachine op!
Laat je vrienden dit ook vinden!
Twitter Facebook LinkedIn
Laat je vrienden dit ook vinden!